Категорія: Новини податкового законодавства

Штрафні санкції не нараховуються у разі сплати без оскарження податкового повідомлення-рішення

Кам’янець-Подільська ОДПІ звертає увагу платників податків що, до 31 грудня 2016 року включно, платникам податків з обсягом доходів або операцій за попередній (звітний) рік до 20 млн.грн штрафні (фінансові) санкції, нараховані на суми податкового зобов’язання, які платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення, скасовуються протягом 10 днів із дня сплати податкового зобов’язання.

Така норма не застосовується у разі повторного протягом року визначення фіскальним органом суми податкового зобов’язання з одного й того самого податку або збору.

Крім того, у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податку помилок пеня, не нараховується, якщо зміни до податкової звітності внесені протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання.

  Зазначена норма визначена п. 129.9 ст. 129 та п. 35 підр. 10 роз. ХХ Податкового кодексу України з урахуванням змін, внесених Законом України від 17.07.2015 р. N 655-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків» (опублікований в газеті «Голос України» від 12.08.2015 №147 і набув чинності з 1 вересня 2015).

 Сектор комунікацій Кам’янець-Подільської ОДПІ

Порядок оподаткування доходів, отриманих волонтером у вигляді благодійної допомоги

Кам’янець-Подільська ОДПІ повідомляє, що згідно з підпунктом «б» п.п. 165.1.54. п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу  сума (вартість) благодійної допомоги отриманої благодійниками – фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпункті “а” цього підпункту (безпосередньо таким особам або через Міністерство оборони України, Головне управління Національної гвардії України, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки України, Адміністрацію Державної прикордонної служби України, Міністерство внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, через органи управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань, їх з’єднання, військові частини, підрозділи, установи або організації, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету), у розмірі, фактично використаному на такі цілі, та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов’язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги. Правила цього підпункту застосовуються також до благодійної допомоги, отриманої зазначеними благодійниками – фізичними особами у звітному податковому році, що передує року їх внесення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції. (далі…)

Громадська організація має право вести підприємницьку діяльність

Кам’янець-Подільська ОДПІ повідомляє, що Державна фіскальна служба надала роз’яснення щодо ведення підприємницької діяльності громадськими організаціями. Для збереження статусу неприбутковості дохід не може бути розподілений між засновниками та членами громадської організації

Крім цього, у листі від 07.07.2015 р. №14091/6/99-99-19-02-02-15 зазначено, що внесені до Реєстру неприбуткових організацій та установ благодійні організації, починаючи з 01.01.2015 р., не сплачують податок на прибуток з будь-яких доходів, отриманих від статутної діяльності, за умови відповідності вимогам Закону України № 5073 «Про благодійну діяльність та благодійні організації» мети такої діяльності та критеріям підпункту 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 ПКУ. Це право благодійна організація використовує за умови її перебування у Реєстрі.

Сектор комунікацій Кам’янець-Подільської ОДПІ

Торгівля пивом: що зазначати в ліцензії і яке пиво маркується акцизними марками

Державна фіскальна служба України своїм листом від 19 червня 2015 р. № 22173/7/99-99-21-02-17 роз’яснила деякі питання, пов’язані з торгівлею пивом з 1 липня 2015 року.

Зокрема, для торгівлі пивом (на відміну від торгівлі іншими видами алкогольних напоїв) не діє обмеження за торгівельною площею – не менше 20 м² (ст. 1 Закону України від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», далі – Закон № 481). І щоб не допустити торгівлі іншим алкоголем у «невеликих» місцях торгівлі, запропоновано на лицьовому боці бланка ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями зазначати в дужках слово «пиво».

Разом з тим, у разі зміни відомостей про суб’єкта господарювання, зазначених у виданій ліцензії (наприклад, у разі зміни адреси місця торгівлі), цьому суб’єктові господарювання на підставі його заяви в триденний строк видається нова ліцензія з новими даними. При цьому плата за ліцензію продовжує вноситися без змін, а строк дії «оновленої» ліцензії дорівнює залишку строку «застарілої».

Також чітко визначено, що з 1 липня 2015 підприємці-платники єдиного податку другої та третьої груп, які торгують пивом уроздріб, зобов’язані застосовувати РРО. Для них виняток, передбачений п. 296.10 Податкового кодексу України не діє, а діють прямі норми Закону № 481: ст. 1 приписує обладнати приміщення для продажу пива РРО, а ст. 15 – зазначити перелік застосовуваних РРО в додатку до заяви на видачу ліцензії.

Крім того,  пиво з об’ємним вмістом спирту етилового більше 8,5% об’ємних одиниць підлягає маркуванню акцизними марками. Для маркування пива вітчизняного виробництва та ввезеного на митну територію України міцністю понад 8,5% об’ємних одиниць застосовуються акцизні марки виду АВ ВП та АІ ВП. При імпорті міцного пива акцизний податок сплачується в момент придбання акцизних марок.

При цьому пиво, виготовлене до 1 липня цього року, маркуванню не підлягає і може продаватися в торгівельній мережі до його повної реалізації (з урахуванням терміну придатності).

Сектор комунікацій Кам’янець-Подільської ОДПІ

Зміни у Податковому кодексі України з 1 вересня

Відсьогодні вступає в силу Закон № 655-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків” (далі –Закон № 655), який був зареєстрований від 17 липня 2015 року. Текст даного закону було опубліковано в офіційному виданні “Урядовий кур’єр” 26 серпня 2015 року.

Серед ключових новацій, які вводить Закон №655  наступні:

– підвищення вартісної межі для основних засобів із 2500 грн. до 6000 грн.;

– заборону контролюючим органам використовувати акт перевірки в якості підстави для висновків щодо взаємовідносин платника податків з контрагентами, якщо платнику податків за результатами складання акта не вручено податкове повідомлення-рішення;

– за наявності письмового звернення платника податків замість документальної невиїзної перевірки можливість проведення документальної виїзної перевірки;

– тимчасово, до 31 грудня 2016 року включно, скасування протягом 10 днів із дня сплати податкового зобов’язання платникам податків з обсягом доходів або операцій за попередній (звітний) рік до 20 млн.грн. штрафів, нарахованих на суми податкового зобов’язання, які платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення;
– надання дозволу платникам не нараховувати пеню при внесенні змін до податкової звітності внаслідок самостійного нарахування суми грошового зобов’язання впродовж 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання;

–        зменшення граничного терміну для подання декларацій поштою (раніше поштою можна було відправити декларації не пізніше ніж за 10 днів, тепер за п`ять до граничного терміну подання;
– зміни до ознак безнадійної заборгованості (підпункти «ґ» і «є» до підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Кодексу), а також додано нову ознаку: «заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією».

Сектор комунікацій Кам’янець-Подільської ОДПІ

 

Повідомлення про прийняття на роботу подаємо за допомогою програмного забезпечення від ДФС

Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.15 № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» установлено, що  повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за встановленою формою до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором

Державною фіскальною службою України розроблено спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» (за версією чинною на дату подання повідомлення), яке розповсюджується на безоплатній основі, зокрема розміщено в розділі «Платникам податків про електронну звітність» офіційного веб – порталу Державної фіскальної служби України (http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/).

В даному програмному забезпеченні платникам надана можливість сформувати Повідомлення про прийняття працівника на роботу, накласти електронно-цифровий підпис та направити його до Єдиного вікна податкової звітності.

 

Сектор комунікацій Кам’янець-Подільської ОДПІ

Сплата ПДВ за лютий – травень 2015 року по деклараціях, що подані із запізненням

У разі якщо платник податку подає до контролюючого органу із запізненням податкову декларацію з ПДВ за звітні періоди лютий – травень 2015 року, сплата податкових зобов’язань до бюджету, визначених у такій податковій звітності, здійснюється з електронного рахунку платника.

Для цього платник податку зобов’язаний не пізніше дня подання такої звітності зарахувати на електронний рахунок суму коштів, що дорівнює податковим зобов’язанням, визначеним у такій податковій звітності (у разі відсутності або недостатності зайво зарахованих коштів на електронному рахунку).

Перерахування коштів з електронного рахунку платника до бюджету в рахунок погашення податкових зобов’язань, визначених у податкових деклараціях з ПДВ за звітні періоди лютий – травень 2015 року, що подані з порушенням встановлених Кодексом термінів, здійснюється на підставі додатка (Д4). (далі…)

Оподаткування спільної діяльності

З 1 січня 2015 року внесено ряд змін до Податкового кодексу України, зокрема, розділ ІІІ «Податок на прибуток підприємств» викладено в новій редакції. Нова редакція даного розділу  не містить положень щодо окремого обліку результатів спільної діяльності без створення юридичної особи. Починаючи з 01.01.2015 р. учасники договору про спільну діяльність не є окремими платниками податку на прибуток підприємства. Водночас цивільним законодавством передбачено обов’язок ведення відокремленого бухгалтерського обліку спільної діяльності учасником простого товариства, визначено договором з метою відшкодування витрат і збитків, пов’язаних зі спільною діяльністю учасників, розподілу прибутку, одержаного учасниками договору простого товариства в результаті їх спільної діяльності, тощо.

У разі отримання прибутку в межах договору про спільну діяльність такий прибуток розподіляється пропорційно вартості вкладів учасників у спільне майно. Сума прибутку, отриманого кожним учасником договору простого товариства у межах спільної діяльності, є доходом кожного учасника та підлягає включенню з метою оподаткування до складу доходу окремої юридичної особи – учасника товариства.

 

Сектор комунікацій Кам’янець-Подільської ОДПІ

Спеціальні засоби індивідуального захисту звільнено від ПДВ

З 24.07.2015р. набрали чинності зміни, внесені до абзацу другого п.32 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України та абзацу другого п.41 розділу ХХІ «Прикінцеві  та перехідні положення» Митного кодексу України законами  України від 30.06.2015р.№ 555-VIII та № 556-VIII. Відповідно до даних змін тимчасово, на період проведення АТО та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства, звільнено від оподаткування ПДВ та ввізним митом операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України тканин (матеріалів) для виготовлення бронежилетів та шоломів. Пільгове оподаткування , передбачене вищезазначеними змінами, поширено також на товарну під категорію 3930 61 00 00 УКТ ЗЕД.

 

Сектор комунікацій Кам’янець-Подільської ОДПІ

Новий електронний сервіс фіскальної служби

З 25 серпня 2015 року Державна фіскальна служба України запроваджує у тестовому режимі новий електронний сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису». З  1 вересня 2015 року сервіс буде запущено у штатному режимі.

Фізична особа – платник податків для отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо сум своїх отриманих доходів та утриманих податків матиме можливість сформувати запит в електронному вигляді. Сформований запит підписується електронним цифровим підписом та відправляється на електронну адресу «Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС». (далі…)

Сторінка 20 із 59« Перша...10...1819202122...304050...Остання »