Категорія: Соціально-економічне становище в районі

Звіт по соціально-економічному розвитку за 2013 рік

Звіт про виконання програми СЕР за 1 півріччя 2013 року

Програма соціально-економічного розвитку району 2013

Довідка про підсумки соціально-економічного розвитку району за 2012 рік

Програма соціально-економічного розвитку району затверджена рішенням десятої сесії VІ скликання районної ради від 23.02.2012 р. № 4.

Основні зусилля районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування протягом звітного періоду були спрямовані на забезпечення соціально-економічного розвитку, стабільної соціально-політичної ситуації, підвищення життєвого рівня жителів Кам’янець-Подільського району. Головні завдання та намічені заходи по всіх основних розділах Програми виконано. За результатами моніторингу показників соціально-економічного розвитку області за 2012 рік район посідає перше місце. (далі…)

Довідка про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку району за 9 місяців 2012 року

За 9 місяців поточного року зусилля управлінь та відділів райдержадміністрації, районних структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади були спрямовані на виконання вимог  законів України, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, забезпечення стабільного розвитку всіх галузей економіки, та на покращення рівня життя населення району. (далі…)

Довідка про підсумки соціально-економічного розвитку району за І півріччя 2012 року

Програма соціально-економічного розвитку району затверджена рішенням десятої сесії VІ скликання районної ради від 23.02.2012 р. № 4.

Основні зусилля районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування протягом звітного періоду були спрямовані на забезпечення соціально-економічного розвитку, стабільної соціально-політичної ситуації, підвищення життєвого рівня жителів Кам’янець-Подільського району. Головні завдання та намічені заходи по всіх основних розділах Програми виконуються. За результатами моніторингу показників соціально-економічного розвитку області за січень – червень 2012 року район посідає перше місце. (далі…)

Довідка про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку району за І квартал 2012 року

 

Протягом І кварталу поточного року зусилля управлінь та відділів райдержадміністрації, районних структурних підрозділів центральних  органів  виконавчої влади були спрямовані на виконання вимог  законів України, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, забезпечення стабільного розвитку всіх галузей економіки, та на покращення рівня життя населення району. (далі…)

Звіт про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Кам’янець-Подільського району за 2011 рік

Промисловість  
Обсяг реалізованої промислової продукції за рік склав 1106 млн. грн., що в порівняні до 2010 року складає 137,9 %. В загальних обсягах реалізації 70 % займає реалізація неметалевої мінеральної продукції (цементу), 22,5% – реалізація продуктів харчування. (далі…)

Пропозиції до проекту стратегії сталого економічного розвитку Кам’янець – Подільського району на 2010-2019 роки

Стратегія розвитку району розроблена відповідно до положень і завдань Державної та обласної стратегій регіонального розвитку на період до 2015 року.

Стратегія розвитку району визначає мету та стратегічні завдання, пріорите-ти і принципи регіональної політики на довгостроковий період. Вона також пе-редбачає механізм, етапи, моніторинг, оцінку її реалізації та очікувані результати. (далі…)

Сторінка 3 із 3123