Категорія: Порядок складання, подання запиту

П О Р Я Д О К складання, подання запиту на інформацію до райдержадміністрації

1. Загальні положення

1.1. Порядок складання, подання запиту на інформацію до райдерж­адміністрації (далі – Порядок) поширюється на всі запити на інформацію, що отримані райдержадміністрацією відповідно до Закону України “Про до­ступ до публічної інформації” (далі – Закон).

1.2. Запит на інформацію – це прохання особи до райдержадміністра­ції надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні. (далі…)