Відповідальні за нарахування та перераховання військового збору до бюджету

Кам’янець-Подільська ОДПІ звертає увагу щодо відповідальності за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) військового  збору до  державного бюджету. 

Згідно з п. 1.5 п. 16і підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України, від­повідальними за утримання (нара­хування) та сплату (перерахування) збору до бюджету є особи, визначе­ні у ст. 171 цього Кодексу, зокрема особою, відповідальною за нараху­вання, утримання та сплату (пере­рахування) до бюджету збору з до­ходів у вигляді заробітної плати, є роботодавець, який виплачує такі доходи на користь платника подат­ку, а з інших доходів — податковий агент.

Крім того, відповідно до п. 1.6 п. 16і  підрозділу 10 розділу XX По­даткового кодексу платники збору, зокрема роботодавці та податкові агенти, зобов’язані забезпечувати виконання податкових зобов’язань у формі та спосіб, визначені ст. 176 Податкового кодексу.

Тобто,  функції податкового агента щодо забезпечення виконання ним по­даткових обов’язків деталізовано в п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу, а саме —  своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюдже­ту збір з доходу, що виплачується на користь платника податку та опо­датковується до або під час такої ви­плати за її рахунок,  подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахова­ного (сплаченого) на користь плат­ників податку, а також суми утрима­ного з них податку до  контролюючого органу за місцем свого розташування  (Податковий розрахунок за формою № 1ДФ) .

Сектор організації роботи Кам’янець-Подільської ОДПІ