Охорона праці

охорона праціВідповідно до проведеного аналізу стану виробничого травматизму по Хмельницькій області за 2015 та 2016 рік на підприємствах агропромислового комплексу області зареєстровано найбільшу кількість травмованих осіб. Основними причинами нещасних випадків є невиконання працівниками вимог інструкцій з охорони праці, порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів, недоліки під час навчання безпечним прийомам праці. На протязі березня – квітня сільськогосподарськими підприємствами виконується біля третини річного обсягу польових тракторних і, майже, така ж частка транспортних робіт. У цей час пожвавлюються також інші роботи в агропромисловому виробництві. Зростає, в порівнянні із зимовими місяцями, кількість зайнятих на ручних роботах працівників, у першу чергу, на технологічному обслуговуванні та забезпеченні роботи посівних та інших машино – тракторних агрегатів. Все це об’єктивно збільшує вірогідність травматизму, особливо при недотриманні правил охорони праці і внаслідок неналежної організації робіт. Тому хочемо наголосити на тому, що ефективними заходами щодо усунення причин нещасних випадків, а відтак і зменшення кількості потерпілих, можуть стати належна організація інструктування, навчання з охорони праці та професійного відбору, проведення медичних оглядів, дійовий контроль та нагляд за охороною праці, зміцнення трудової і виробничої дисципліни, дотримання правил дорожнього руху та забезпечення виконання вимог пожежної безпеки.