Приблизний алгоритм дій сільгоспвиробників для отримання бюджетної дотації

ДотаціїМайже два місяці сільгоспвиробники знаходилися в стані очікування. І навіть не самих бюджетних дотацій, обіцяних урядом замість спецрежиму, а хоча б інформації про умови їх розподілу. В кінці лютого Уряд ухвалив постанову «Про  затвердження Порядку ведення та форми Реєстру отримувачів бюджетної дотації, а також порядку надання відповідної інформації Державною фіскальною службою та Державною казначейською службою». Наразі є вже зразок заяви та додаток до декларації, які необхідно подавати для отримання дотацій. Нижче наводиться приблизний алгоритм дій для сільгоспвиробників, розроблений спеціалістами ГС «Всеукраїнська Аграрна Рада», а також деякі роз’яснення по новій системі надання дотацій.

План дій

1. Податкові накладні по дотаційній діяльності НЕ реєструємо до кінця березня 2017 року
2. Податкову декларацію з ПДВ послуг за лютий 2017 року подаємо по старій формі 20.03.2017
3. Подаємо заявку про включення до Реєстру отримувачей дотацій 21.03.2017
4. Надходить Квитанція 2, включення до Реєстру отримаувачей дотацій 24.03.2017
5. Реєструємо ВСІ Податкові накладні по дотаційній діяльності  після внесення в Реєстр отримачів дотацій 25.03-31.03.2017
6. Казначейство забезпечує відкриття планових асигнувань у перший робочий день місяця 03.04.2017
7. На другий день після відкриття планових асигнувань Казначейство перераховує кошти на відкритий небюджетний рахунок Мінагрополітики та повідомляє ДФС про суму перерахувань. 05.04.2017
8. На підставі повідомлення Казначейства про суму перерахованих коштів ДФС визначає, щомісяця, протягом трьох робочих днів після граничного строку сплати податку – суму коштів для кожного отримувача із застосуванням коефіцієнтів пропорційності. 04.05.2017
9. Бюджетна дотація виплачується товаровиробникам щомісяця, на наступний день після граничного строку сплати такого податку за звітний період, за який надається бюджетна дотація. На підставі отриманого від ДФС Реєстру, Казначейство в автоматичному режимі перераховує відповідним отримувачам суми бюджетної дотації з небюджетного рахунку Мінагрополітики. до  15.05.2017

Роз’яснення

«Дотаційний» додаток (додаток ДС9) до декларації з ПДВ вже затверджено. Його затверджено наказом Мінфіну від 23.02.2017 р. № 276. Як зазначено в самому Наказі, він набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування. Оскільки офіційне опублікування відбулося у лютому («Урядовий кур’єр», 28.02.2017 № 39), то Наказ набув чинності з 01.03.2017 р.

Офіційних роз’яснень щодо періоду за який вперше подається нова декларація з ПДВ (в т.ч. новий додаток 9) поки немає. Враховуючи зазначене, а також приписи Податкового кодексу, таким періодом слід вважати березень. Щодо платників, які звітують з ПДВ щоквартально, таким періодом, на наш погляд, повинен стати I квартал.

При цьому першочерговим завданням господарств (які бажають отримувати дотацію) є подання заяви на включення до реєстру отримувачів дотації (форма N 1-РОБД). Таку заяву можна подати навіть у паперової формі.

При цьому зазначимо, що додаток 9 – це Розрахунок  податкових зобов’язань за операціями, визначеними в статті 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів.

Між тим, відповідно до пп. «в» 161.1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» такий додаток до декларації з ПДВ подають тільки ті сільськогосподарські товаровиробники, які внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Тобто формально цей додаток подається тільки тим сільськогосподарським товаровиробником який вже внесений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

В той же час відповідно до наказу Міністерства фінансів України 23 лютого 2017 року № 275 відповідну заяву подають у місяці, який передує початку податкового періоду, з якого особа матиме право на отримання бюджетної дотації.

Враховуючи це, на даний час першочерговим завданням для платників є подання саме такої заяви на включення до Реєстру.

Заява
Ще до подання нової декларації  з ПДВ (разом з новим додатком 9) рекомендуємо подати Заяву про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (затверджена наказом Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року № 275). Звертаємо увагу, що така заява з позначкою «Внесення» заповнюється та подається в електронній формі або у паперовому вигляді. Заяву треба подати до контролюючого органу за місцем обліку особи як платника ПДВ.

Врахуйте, що заява про внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації подається безпосередньо керівником або представником сільськогосподарського товаровиробника з обов’язковим документальним підтвердженням особи та її повноважень (п. 161.2 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»).

Відповідно до п. 1 Пояснення до заяви про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (її зворотний бік) Заяву подають у місяці, який передує початку податкового періоду, з якого особа матиме право на отримання бюджетної дотації, та протягом п’яти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової звітності з податку на додану вартість, встановленого для місячного податкового (звітного) періоду.

В той же час відповідно до п. 2 Порядку розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 83 право на отримання бюджетної дотації мають особи які на кінець звітного періоду (місяця), за який проводиться бюджетна дотація, в установленому порядку включені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Щодо заповнення додатку 9

Таблиця 1 передбачає розрахунок позитивного значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду. Саме цей показник в кінцевому рахунку буде впливати на розмір дотації. Ця різниця формується за результатами діяльності за операціями, визначеними статтею 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України». Тобто податкове зобов’язання за одним видом діяльності може бути зменшено (для цілей розрахунку позитивного значення) податковим кредитом за іншими видами діяльності з ст. 161, що може зменшити суму дотації, або навіть позбавить права на отримання дотації (якщо не буде позитивного значення різниці).
Таблиця 2. Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів. В ній наводять розрахунок питомої ваги за наслідками дванадцяті попередніх послідовних звітних (податкових) періодів сукупно. Для новоствореного платника за наслідками звітного податкового періоду.

За посиланням  можна переглянути накази Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року №275 та  № 276, а також приклад заяви та Додаток 9:

http://www.visnuk.com.ua/uk/document/100004241-pro-zatverdzhennya-form-zayav-pro-vnesennya-silskogospodarskogo-tovarovirobnika-do-reyestru-otrimuvachiv-byudzhetnoyi-dotatsiyiyi-nakaz-minfinu-ukrayini-vid-23-02-2017-no-275
http://www.visnuk.com.ua/uk/document/100004226-pro-zatverdzhennya-zmin-do-deyakikh-normativno-pravovikh-aktiv-ministerstva-finansiv-ukrayini-nakaz-minfinu-ukrayini-vid-23-02-2017-no-276