Пенсійне забезпечення дітей-сиріт

article844До категорії «дитина – сирота» відносяться діти, які втратили обох батьків або діти померлої одинокої матері. Пенсія у зв’язку з втратою годувальника, дітям – сиротам призначається незалежно від того, перебували вони на утриманні годувальника чи ні, з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника. Якщо цей термін пропущений, то пенсія призначається з дня звернення за її призначенням.
Відповідно до ст.36 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсії зазначеній категорії осіб призначаються до досягнення ними 23 років, незалежно від факту навчання чи роботи. Дітям – сиротам за період перебування на повному державному утриманні пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується в повному розмірі та перераховується на їхні особисті рахунки в банку.
На кожну особу із числа дітей – сиріт віком старше 18 років, якій призначено пенсію у разі втрати годувальника встановлюється доплата у розмірі до 30 грн., якщо розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною, сум індексацій та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством) у розрахунку на кожну таку дитину, не досягає двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на 2017 рік для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2017р. – 1247 грн. х 2=2494грн.,

з 01.05.2017р — 1312грн. х 2=2624грн.,

з 01.12.2017р. – 1373грн. х 2=2746грн.).