Шановні підприємці району!

Відповідно до ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» виробники харчової продукції зобов’язані розробити та впровадити систему управління безпечності харчової продукції на основі принципів НАССР.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) — система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок. Система НАССР є науково обґрунтованою, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації й контролю небезпечних чинників.

Основні принципи НАССР:

Принцип 1. Проведення аналізу небезпечних факторів, які пов´язані з виробництвом харчових продуктів, на всіх стадіях життєвого циклу останніх, починаючи з розведення або вирощування і до кінцевого споживання, включаючи стадії обробки, переробки, зберігання та реалізації. Виявлення умов виникнення небезпечних факторів і вжиття заходів, необхідних для їх контролю.

Принцип 2. Визначення критичних точок етапів, операцій технологічного процесу, в яких має здійснюватися контроль для усунення небезпечних факторів або мінімізації можливостей їх появи. Під “етапом”, “операцією” розуміється будь-яка стадія виготовлення харчових продуктів, включаючи сільськогосподарське виробництво, постачання сировини, підбір інгредієнтів, переробку, зберігання й транспортування, складування й реалізацію.

Принцип 3. Визначення критичних меж, яких слід дотримуватись для того, щоб упевнитися, що критична точка знаходиться під контролем.

Принцип 4. Розробка системи моніторингу, яка дає змогу забезпечити контроль у критичних точках технологічного процесу шляхом запланованих випробувань або спостережень.

Принцип 5. Розробка коригувальних дій, які повинні здійснюватись, якщо результати моніторингу свідчать, що у певній критичній точці контроль не здійснюється.

Принцип 6. Розробка процедур перевірки, яка дає змогу упевнитись в ефективності функціонування системи.

Принцип 7. Документування усіх процедур і даних, що належать до системи.

Основна мета цих принципів — допомогти підприємствам зосередитись на тих етапах, операціях технологічного процесу та умовах виробництва, які є критичними для безпеки харчових продуктів.

Для ефективної дії системи, створеної на зазначених принципах, вона повинна розроблятися та функціонувати в межах структурованої системи управління підприємства і має бути частиною всіх аспектів управління.

Відповідно до Закону України № 1602 VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів», з 2019 року дотримання принципів системи HACCP стане обов’язковим для всіх українських виробників харчових продуктів, крім первинного виробництва. З 20 вересня 2017 року дотримання принципів HACCP набуде чинності для підприємств, які виробляють тваринницьку продукцію, потім з 20 вересня 2018-го норма стане обов’язковою для всіх підприємств харчової промисловості, крім малих. При цьому малими вважаються підприємства, в яких працює до 5 осіб.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатись у відділ ПВСУЯХП ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».

Контактна особа: провідний фахівець – Задорожна Ольга Леонідівна, тел. (0382) 76-58-36, (097) 480-18-65.