Повідомлення!

Доїльний апаратОбласною конкурсною комісією по визначенню переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для отримання права на компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання оголошено про умови проведення конкурсу на отримання фінансової підтримки за напрямом «Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор)», відповідно до порядку використання коштів обласного бюджету, затвердженого рішенням обласної ради від 23 березня 2017 року № 19-11/2017.

Надання часткової компенсації здійснюється в наступному порядку:

Власникам ОСГ виплата часткового відшкодування витрат на закупівлю установки, здійснюється на безповоротній основі у межах фактичних витрат за закуплену фізичною особою в поточному році для власного користування установку індивідуального доїння або холодильну установку, за умови утримання у своєму господарстві 2 (дві) і більше голів, ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів у розмірі до 70% вартості придбаного обладнання.

Фізична особа має право на отримання часткового відшкодування витрат за вказаним напрямком один раз на 5 років.

Для виплати часткового відшкодування витрат на установку фізичної особи подають на розгляд комісії наступні документи:

1)      заявку на отримання компенсації довільної форми;

2)      копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів;

3)      витяг з Єдиного державного реєстру тварин, що підтверджує наявність корів в господарствах фізичних осіб;

4)      копії платіжних документів та технічної документації на установку;

5)      копії паспорта власника тварин і довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це  у відповідний орган Державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті);

6)      довідку про відкриття рахунку в банківській установі;

7)      розписку про повну юридичну та фінансову відповідальність за достовірність поданих документів.

Комісія розглядає подані документи в порядку черговості їх надходження та приймає рішення про включення одержувачів до реєстру осіб, які мають право на виплату часткового відшкодування витрат на закупівлю установки

Заявка і супровідні документи приймаються за адресою:

29000  м. Хмельницький, вул. Свободи, 70.

Департамент агропромислового розвитку, к.316.

 

Кінцевий термін подання заявок – 22 грудня 2017 року.

 

Довідки за телефонами : (022) 76-21-58.