Школа передового педагогічного досвіду

SAM_1616Сьогодні особистість учня ставиться в центр навчального процесу, що вимагає від учителя переосмислення мети навчання і переходу з традиційної його моделі на особистісно-орієнтовану, а також створює умови для саморозвитку та самореалізації учня. Досягнення цього завдання залежить від професійної компетентності вчителя, загальної культури, здатності до творчоїд іяльності.

Проблема педагогічної майстерності вчителя початкових класів – одна з найактуальніших у педагогічній науці,адже саме від вчителя, його особистісних характеристик залежить реалізація навчальних планів, якість освітніх послуг, виховання учнів як у процесі навчання, так і у позанавчальний час.

Професіоналом ніхто не народжується, ним стають у процесі багаторічної  праці. Саме такими є вчителі початкових класів Школи передового педагогічного досвіду.

SAM_161830 жовтня на базі РМК відбулось засідання  ШППД,  керівником якої є Горгулько Валентина Володимирівна, вчитель Староушицької СЗОШ І-ІІІ ст., екологічного напрямку. У колі однодумців розглядались організаційні питання проведення засідань Школи ППД. Для цьогосеред учителів проведено анкетування з питання виявлення утруднень педагогічних працівників під час організації методичної діяльності. Розглядались нові вимоги Державного стандарту початкової ланки освіти, що буде впроваджуватись з 2018 року,   нові вимоги щодо організації навчально-виховного процесу в початкових класах,  інтеграція – необхідна умова модернізації освітнього процесу в початковій школі.

Сьогодення сучасного педагога полягає в постійному пошуку нових ідей, нових технологій, проведенні дослідницької діяльності задля розвитку, навчання, виховання та формування нового світогляду у сучасних дітей.