ЕМФІТЕВЗИС – ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Останнім часом, значного поширення серед аграріїв набуває такий вид землекористування як емфітевзис, що підтверджується значним зростанням кількості укладання відповідних договорів. Враховуючи те, що переважна більшістьвласниківземельнихділяноксільськогосподарськогопризначеннявіддаютьїх в оренду, вважаючи, що це єдиний спосіб передачі іншій особі права користування земельною ділянкою, виникає необхідність більш детального висвітлення питання про те, що собою являє емфітевзис.

Отже, емфітевзис – це право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, яке посвідчується договором між власником і особою, яка виявила бажання користуватись цією земельною ділянкою.

Обов’язково необхідно пам’ятати, що право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб підлягає державній реєстрації і виникає з моменту державної реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-1V ( зі змінами ).

На відміну від договору оренди землі, законодавством не передбачені типовий договір та істотні умови договору емфітевзису. Це надає сторонам набагато більше свободи та дає змогу на свій власний розсуд погоджувати лише ті умови, які важливі для них.

Розмір плати, її форма, умови, порядок та строки її виплати встановлюються договором емфітевзису, в той час як в договорі оренди землі, розмір плати залежить від нормативної грошової оцінки землі. Таким чином, оплата по договору емфітевзису може здійснюватися як періодично, так і разовим платежем, або ж за будь-яким іншим принципом, визначеним сторонами.

Як правило, емфітевзисукладається на невизначений строк або ж є довгостроковим (максимальний строк договору визначений лише у випадку, якщооб’єктом договору є землідержавноїабокомунальноївласності, і становить 50 років). Не встановленийтакож і мінімальний строк договору емфітевзису, в той час як у випадкуорендиземлісільськогосподарськогопризначення, мінімальний строк оренди становить 7 років. Емфітевзис може відчужуватися іншій особі землекористувачем та може передаватися у спадок.

Варто зазначити, що використання цього інструменту поступово стає популярнішим, оскільки у порівнянні з орендою є більшгнучким в узгодженні істотних умов користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення та є альтернативою усталеній практиці орендних відносин.