ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ НАССР

НАССР 1Система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (Hazard Analysis and Critical Control Points – НАССР) – система, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів.

Основним регулятором ринку харчових продуктів, кормів та об’єктів санітарних заходів є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів (компетентний орган).

Наразі таким компетентним органом є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба), яка офіційно розпочала роботу і приступила до виконання покладених на неї функцій.

При цьому державні аудитори з проведення аудиту постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках наділені досить широким колом прав:

— безперешкодного доступу без попередження до потужностей під час їх роботи;

— доступ до всієї документації;

— відбір проб;

— оцінка (виробництва, протоколів/журналів, процедур, навчання, методу відбору проб, тощо)

— накладення адміністративного стягнення;

— зупинення виробництва;

— ініціювання припинення експлуатаційного дозволу

 

Для чого потрібен НАССР:

  • Забезпечення контролю на всіх етапах виробництва харчових продуктів, будь-якій точці процесу виробництва, зберігання та реалізації продукції, особливо в яких всі види ризиків, пов’язаних з вживанням харчових продуктів.
  • Зменшення ризиків, викликаних можливими проблемами з безпекою харчової продукції.
  • Просуванні на ринку харчових продуктів і захисту виробничих процесів від ризиків забруднення.
  • Забезпечення економії коштів за рахунок значного зниження кількості браку у всьому обсязі продукції що виготовляється.
  • Документального обгрунтування безпеки харчової продукції, що особливо значимо при судових розглядах або аналізі претензій.

 

Відповідальність:

За невиконання обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) передбачена відповідальність у вигляді штрафу:

юридичні особи — у розмірі від тридцяти до сімдесяти п’яти мінімальних заробітних плат (96 000 – 240 000 грн.);

фізичні особи — підприємці — у розмірі від трьох до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат (9 600 – 48 000 грн.) та зупинення роботи потужності.

 

Коли розпочати впровадження системи НАССР

20 вересня 2016 року набув чинності розділ VII Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» — Загальні гігієнічні вимоги щодо поводження з харчовими продуктами, — який вже ВИМАГАЄ наявності у ВСІХ операторів ринку харчових продуктів програм-передумов системи НАССР (гігієнічних вимог).

 

НАССР в обов’язковому порядку необхідно запровадити до:

— 20 вересня 2017 року — на потужностях, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження¨(необроблене молоко, м’ясо, риба, молюски і ракоподібні, у тому числі свіжі, охолоджені або заморожені, яйця, мед, їх похідні та інші продукти, виготовлені з частин тварин, окремих їх органів та/або тканин, призначені для споживання людиною);

— 20 вересня 2018 року — на потужностях, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження;

— 20 вересня 2019 року — на малих потужностях.

Наголошуємо, що запровадження дієвої системи НАССР потребує значного часу та певних ресурсів.

При цьому законодавством вимагається не просто запровадити вказану систему, а й забезпечити її дієвість.