Експертиза бюджетних показників

З метою здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства при затвердженні місцевих бюджетів та відповідно до статей 115 і 122 Бюджетного кодексу управління фінансів райдержадміністрації у терміни, визначенні Бюджетним кодексом України, проводить суцільні перевірки правильності затвердження бюджетів сільських рад  та їх відповідності Бюджетному кодексу України. По результатах експертизи рішень будуть  направлені до Департаменту фінансів облдержадміністрації та голові районної державної адміністрації узагальнені матеріали з цього приводу. У  інформації будуть вказані конкретні порушення, які були виявлені і які заходи щодо забезпечення законності у бюджетному процесі  були вжиті.

 Поряд з цим проводиться підготовка матеріалів для подання Департаменту фінансів ОДА з метою проведення перевірки показників затвердженого районного бюджету. Для проходження перевірки будуть відряджені  працівники фінансового управління згідно із  встановленим графіком,  23 січня 2018 року.

 Метою проведення аналізу виконання вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України є забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами громад та районними бюджетними установами.