Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації за січень-грудень 2017 року

Протягом звітного періоду реалізація державної регуляторної політики концентрувалася на виконанні конкретних завдань щодо дотримання вимог Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 і від 29 серпня 2002 р. № 1302» від 26 вересня 2013 р. N 730, Методичних рекомендацій щодо проведення аналізу регуляторних актів, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 13.01.2011 року № 2,  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 березня 2004 року № 152-р “Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади”.

Відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” робота Кам’янець-Подільської райдержадміністрації була спрямована на виконання таких основних завдань:

- планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів;

- перегляду регуляторних актів, виконання заходів з відстеження їх результативності;

- оприлюднення інформації про здійснення державної регуляторної діяльності.

Проекти регуляторних актів готуються у відповідності до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з дотриманням процедури встановленої положеннями Закону та іншими нормативними актами з питань державної регуляторної політики щодо забезпечення системності та узгодженості прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності, публічності та прозорості реалізації державної регуляторної політики.

Запровадження заходів забезпечило відкритість роботи районної державної адміністрації та участь членів територіальної громади в обговоренні проектів владних рішень і процедур їх прийняття за рахунок:

- постійного  та своєчасного розміщення інформації на офіційному веб-сайті Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації у розділі «Регуляторна політика»;

- при проведенні громадських слухань, координаційної ради з питань розвитку малого підприємництва та  інших заходів запрошувалися  місцеві засоби масової інформації.

На офіційному сайті райдержадміністрації  розміщено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів райдержадміністрації на 2017 рік, план-графік проведення  відстеження  результативності  регуляторних актів, реєстр власних діючих регуляторних актів.

Забезпечено обов’язкове дотримання регуляторними органами місцевої виконавчої влади Закону щодо здійснення регуляторної політики. 18 сільських рад до 15 грудня 2017 року затвердили Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік.

Відділом економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації усім сільським радам надано методичну та практичну допомогу у розробці проектів регуляторних актів, аналізі регуляторного впливу та їх оприлюднення на сайті райдержадміністрації. Протягом 2017 року сільськими радами прийняті регуляторні акти: Про встановлення ставок єдиного податку, Про встановлення  ставок з податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, Про встановлення ставок плати за  землю, орендної плати за землю та пільг, щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб на території с/ради в межах населених пунктів, Про встановлення податку на майно в частині транспортного податку, Про встановлення акцизного податку для підакцизних товарів.

Створювалося сприятливе середовище для здійснення підприємницької діяльності. Впроваджено ряд системних заходів з оптимізації державного регулювання у сфері державної реєстрації суб’єктів господарювання, дозвільної системи та реалізації ефективної регуляторної політики.

Згідно проведеного моніторингу щодо діяльності центрів надання адміністративних послуг за 2017 рік, адміністраторами надано: 10343 послуг відділу державного геокадастру в Кам’янець-Подільському районі, 1559 послуг – державної міграційної служби, надано документів дозвільного характеру – 87, реєстрацій речового права на нерухоме майно – 5552, 75 – консультацій, 380 – відмов, 1106 – реєстрація фізичних та юридичних осіб, інші – 5.

При райдержадміністрації працює координаційна рада з питань підприємництва та з питань перевізників. Крім того працює Асоціація сільгоспвиробників. Протягом 2017 року проведено 12 засідань координаційної ради з питань підприємництва, 1 засідання координаційної ради з питань перевізників, в районі діє Асоціації сільгоспвиробників, які систематично проводять засідання щодо проблем сільського господарства в районі. Діяльність координаційних рад висвітлено на сайті райдержадміністрації .

За 2017 рік відзвітувало 190 малих підприємств та 14 середніх, на яких зайнято 1440 та 1652 осіб відповідно, їх  рівень середньої заробітної плати становить 8216 грн. та 3706 грн. відповідно. Також здійснює діяльність близько 1648 фізичних осіб – підприємців, 286 з яких використовує працю 940 осіб, їх середня заробітна плата – 3343 грн. Таким чином у малому підприємництві зайнято 5680 осіб.

Частка середнього і малого підприємництва в загальних обсягах реалізації продукції у 2016 році становила 31,4 %. У 2017 році очікується , що частка середнього і малого підприємництва в загальних обсягах реалізації району складе 35%.

За 2017 рік за сприянням служби зайнятості 5 осіб отримали кошти для започаткування власної справи на загальну суму 61,5 тис. гривень.