Інформація про стан надання соціальних послуг незайнятому населенню Кам’янець – Подільським районним центром зайнятості за січень – травень 2018 року

У січні – травні 2018 року до районного центру зайнятості з метою  пошуку роботи звернулося 1358 незайнятих трудовою діяльністю осіб, у тому числі 523 особи з числа соціально-незахищених верств населення. З метою соціального захисту безробітних громадян району, які втратили роботу, проводилось часткове відшкодування втраченої ними заробітної плати, з початку року виплачено 8541,5 тис. гривень допомоги по безробіттю.

Станом на 1 червня 2018 року залишаються перебувати на обліку в центрі зайнятості 698 осіб із статусом безробітного, з них 50% становлять жінки, 35% – молодь у віці до 35 років.

 У базі даних районного центру зайнятості у 2018 році налічувалося 929 вакансій. Інформацію про вільні робочі місця надали 276 роботодавець району та міста. Доступною для населення району залишається база вакансій Державної служби зайнятості України, яка налічує 69 тис. вакансій.

За сприянням служби зайнятості з початку року працевлаштовано 411 осіб із статусом безробітних, з них 141 особа, яка має додаткові гарантії у сприянні у працевлаштуванні. Рівень працевлаштування безробітних становить 58%.

З початку 2018 року районним центром зайнятості працевлаштовано на новостворені робочі місця 4 особи з умовою надання компенсації роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття роботодавцям відшкодовано 8,4 тис. грн. єдиного соціального внеску.

З метою підвищення конкурентоспроможності громадян на ринку праці служба зайнятості велику увагу приділяє професійній підготовці, перепідготовці або підвищенню кваліфікації незайнятого населення. Протягом січня-травня 2018 року охоплено професійною підготовкою, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації 181 безробітну особу, що становить 14% від кількості безробітних громадян на обліку. Рівень працевлаштування після завершення професійного навчання становить 98 %.

З початку року на громадські та інші роботи тимчасового характеру  працевлаштовано 131 особу з числа безробітних.

На обліку в Кам’янець-Подільському районному центрі зайнятості перебувало 40 учасників АТО, з них: 8 осіб працевлаштовано, 1 особа проходила професійне навчання. Станом на 01 червня 2018 року на обліку в центрі зайнятості перебуває 19 учасників АТО. Усі демобілізовані особи охоплені комплексом послуг державної служби зайнятості, зокрема, проведенні індивідуальні профконсультації, надано психологічну допомогу, призначено матеріальну допомогу на випадок безробіття.

Важлива роль в реалізації активної політики зайнятості відводиться подоланню дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили на ринку праці району, з цією метою надаються  профорієнтаційні послуги зайнятому та незайнятому населенню.

З початку року фахівцями районного центру зайнятості надано 4797 профорієнтаційні послуги, з них 74% становлять послуги для незайнятого населення та 26 % для зайнятого населення. Всього профорієнтаційними послугами охоплено 1311 осіб з числа безробітних, що становить 97% до загальної чисельності безробітних, які звернулися до районного центру зайнятості  у 2018 році.

Відповідно до угод про співпрацю з органами державної влади проведено 161 семінар різної тематики, в яких прийняли участь 1265 безробітних особи.

Директор-голова комісії з припинення юридичної

                                                                        особи  районного центру зайнятості

Аліна Слободян