Громадська рада в цілому схвалила новий Закон «Про громадські об’єднання»

 2 серпня 2012 року в приміщенні адміністрації відбулось засідання Громадської ради при Кам’янець-Подільській районній державній адміністрації. Головував на  засіданні Сергій Абросімов. Також був запрошений заступник голови адміністрації Павло Довгопол. На порядку денному серед основних питань розглянули наступні: обговорення Закону України «Про громадські об’єднання» та питання внесення змін до нього;  внесення змін до складу Громадської ради при  Кам’янець-Подільській районній державній адміністрації.
Павло Григорович розпочав свій виступ з привітання Сергія Абросімова, адже згідно розпорядження голови адміністрації Сергія Анатолійовича було включено до складу колегії райдержадміністрації. Відтепер Громадська рада буде мати більший вплив на прийняття рішень органом влади. Також Павло Григорович ознайомив присутніх з основними соціально-економічними показниками розвитку району.
Новий Закон України «Про громадські об’єднання» проаналізувала секретар Громадської ради Ольга Вінська: «В цілому в законі з’явилось багато позитивних моментів. Новий закон докорінно змінив правові та організаційні основи створення, діяльності, припинення громадських об’єднань. Громадські організації, їх спілки, легалізовані до введення нового Закону в дію шляхом реєстрації або легалізації, не вимагають відповідно перереєстрації або повторної подачі документів для легалізації. Однак, статути (положення) організацій, спілок громадських організацій повинні бути приведені у відповідність до Закону у п’ятирічний термін, ці зміни будуть реєструватися безоплатно.
Важливо, що нарешті ліквідована норма, яка дозволяла громадським організаціям захищати лише інтереси своїх членів, тепер громадські об’єднання можуть захищати будь-які інтереси, які вони вважають суспільно важливими. Також Закон скасовує державний контроль статутної діяльності громадських організацій.
Однією з основних новел є надання можливості виступати засновниками громадських об’єднань юридичним особам приватного права. Це відповідає європейським тенденціям і є кроком до гармонізації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС.
Таким чином, «юридичні особи приватного права» – не тільки інші громадські об’єднання, але й господарські товариства, кооперативи і т.д., – зможуть брати участь в об’єднаннях громадян. Головне, щоб мета і сенс діяльності спілки відповідав відповідному законодавству про неприбуткові організації, а не про підприємницькі товариства.
Громадське об’єднання може здійснювати діяльність із статусом  юридичної особи або без такого статусу.
Слід зазначити, що в Законі відсутня норма про класифікацію статусу громадського об’єднання: всеукраїнський, місцевий та міжнародний. Закон визначає можливість існування громадських об’єднань з «дитячим», «молодіжним» і «всеукраїнським» статусом, але значення всеукраїнського статусу суттєво відрізняється від попереднього. Підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання і відмова від такого статусу відтепер є добровільними.
Діяльність громадського об’єднання в будь-якому випадку може поширюватися на всю територію України. Новий закон усуває обов’язковий поділ об’єднань громадян за територіальним статусом всередині країни, який характерний тільки для країн пострадянського простору.
Новий закон розширив права громадських організацій і деталізував їх. До вже існуючих прав Законом додано право громадських об’єднань зі статусом юридичної особи здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання, або через створені у порядку, передбаченому законом, юридичні особи. Таким чином, новий закон «зрушив кригу» в площині пострадянського правового регулювання діяльності об’єднань громадян і істотно удосконалив законодавство в даній сфері, роблячи реалізацію конституційного права на свободу об’єднання більш доступною, впорядкованою і багатогранною».
На засіданні Закон в цілому схвалили, але домовились, що пропозиції щодо вдосконалення Закону надішлють секретарю ГР за декілька днів, щоб у кожного була можливість проаналізувати документ.
Щодо  другого питання, члени ГР проголосували за зміни в складі ГР. Оскільки священик від Української Автокефальної Православної Церкви Євген Дмитрович Шелепило перейшов в Українську Православну Церкву Київського Патріархату, згідно Положення від не міг представляти громаду УАПЦ і був виключений з складу ГР.
Від громади Української Православної церкви Київського Патріархату обрали  представником ГР благочинного району священика Олександра Цісаря. Від громади Української Автокефальної Православної церкви обрано членом ГР при адміністрації священика Володимира Хамрика. Також зі складу ГР було виключено Василя Строяновського, тому що він наразі обіймає посаду заступника міського голови м.Кам’янця-Подільського.

Закону України «Про громадські об’єднання» та питання внесення змін до нього (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17).