Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту населення

В.о. начальника управління – Григор’єв Василь Михайлович

Відділ містобудівного кадастру та екології при управлінні містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту населення

Посада Прізвище, ім’я, по батькові
1 Молодоженя Володимир Ігорович Головний спеціаліст  відділу містобудівного кадастру та екології управління
2
3 Тютюник Оксана Сергіївна Головний спеціаліст  відділу містобудівного кадастру та екології управління

 Відділ житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту населення при управлінні містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту населення

Посада Прізвище, ім’я, по батькові
1 Начальник відділу житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту населення управління
2 Балицька Вікторія Михайлівна Головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту населення управління
3 Головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту населення управління

ПОЛОЖЕННЯ

про управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту населення Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області

1. Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту населення Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області (далі – управління), створено шляхом реорганізації (злиття) відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації і сектору з питань надзвичайних ситуацій, є правонаступником усіх майнових та немайнових  прав та зобов’язань. Управління є структурним підрозділом районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах території району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Управління є уповноваженим органом містобудування та архітектури на місцевому рівні.

Управління є органом Кам’янець-Подільської районної ланки Хмельницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі – районна ланка цивільного захисту).

2. Управління підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний відповідним структурним підрозділам обласної державної адміністрації.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Для виконання завдань, покладених на управління в його складі формується відділ містобудівного кадастру та екології і відділ житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту населення.

5. З метою колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при управлінні створюється архітектурно-містобудівна рада як дорадчий орган, що діє на громадських засадах.

6. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, містобудівного кадастру, охорони довкілля та цивільного захисту на території району.

7. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує наступні завдання:

7.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови районної державної адміністрацій  та здійснює контроль за їх реалізацією.

7.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

7.3. Здійснює державний нагляд за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у сфері містобудування та архітектури..

7.4. Здійснює державний нагляд та контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у сфері житлово-комунального господарства, будівництва, містобудівного кадастру, екології та енергозбереження.

7.5. Аналізує стан соціально-економічного і культурного розвитку у сфері містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва, містобудівного кадастру, охорони довкілля, здійснює в межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку, аналіз і оприлюднення інформації, вживає заходів до усунення виявлених недоліків.

7.6. Аналізує стан та тенденції техногенної і природної безпеки в районі.

7.7. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів районних  програм соціально-економічного, культурного розвитку, а також щодо вдосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

7.8. Вносить пропозиції щодо включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток і функціонування архітектури, будівництва, містобудівного кадастру, охорони навколишнього середовища, житлово-комунального господарства та цивільного захисту району.

7.9. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку, щодо покращення стану довкілля на території району.

7.10. Бере участь у підготовці заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил районної ланки цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.

7.11. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації заходів у сфері містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва, містобудівного кадастру, охорони навколишнього середовища та цивільного захисту і здійснює контроль за їх реалізацією та виконанням.

7.12. Бере участь у погодженніпроектів нормативно-правовихактів, розробленихіншими органами виконавчоївлади.

7.13. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації.

7.14. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

7.15. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

7.16. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

7.17. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у сфері реалізації та планування заходів у межах своїх повноважень.

7.18. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

7.19. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

7.20. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

7.21. Інформує населення про стан розроблення  містобудівних  програм  розвитку  району,  розміщення найважливіших  об’єктів  архітектури,  навколишнього природного середовища, техногенної та природної безпеки в районі, а також про стан здійснення визначених законом повноважень, організовує  їх  громадське обговорення.

7.22. Контролює та координує діяльність органів місцевого самоврядування та органи місцевої виконавчої влади з питань забезпечення виконання заходів у сфері архітектурної, містобудівної діяльності, житлово-комунального господарства, охорони навколишнього середовища, цивільного захисту населення та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади,

7.23. Координує діяльність сил районної ланки цивільного захисту щодо виконання законодавства у сфері цивільного захисту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків.

7.24. Веде   облік  забезпеченості  містобудівною  документацією населених пунктів на території району, вносить пропозиції виконкомам сільських та селищних рад  щодо  необхідності  розроблення  та коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації

7.25. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, територіальної оборони та здійснення заходів з антитерористичної діяльності, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки.

7.26. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використанняархівнихдокументів.

7.27. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

7.28. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

7.29. Забезпечує захист персональних даних.

7.30. Готує пропозиції голові районної державної адміністрації щодо утворення та складу спеціальних комісій та штабів з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі.

7.31. Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

7.32. Планує та забезпечує виконання заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій у мирний час та в особливий період, у разі необхідності.

7.33. Організовує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення.

7.34. Здійснюєіншіпередбачені законом повноваження.

8. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

8.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

8.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів, місцевої адміністрації, підприємств, установ та організацій (за згодою).

8.3. Порушувати клопотання перед головою районної державної адміністрації щодо залучення до здійснення заходів, пов’язаних з запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, сил районної ланки цивільного захисту згідно з відповідними планами взаємодії, а також фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань та організацій (за згодою).

8.4. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідних галузях.

8.5. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

8.6. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

8.7. Брати участь у розгляді районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних з діяльністю органів управління і сил районної ланки цивільного захисту.

9. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, місцевими підрозділами територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

10. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з відповідним структурним підрозділом обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

Начальник управління є головним архітектором району, заступником начальника цивільного захисту району, а також головою архітектурно-містобудівної ради.

11. Начальник управління:

11.1. Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію і результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці.

11.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління.

11.3. Затверджує посадові інструкції працівників управління та здійснює розподіл обов’язків.

11.4. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.

11.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

11.6. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи.

11.7. Може входити до складу колегії райдержадміністрації.

11.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень.

11.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

11.10. Представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації.

11.11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Кам’янець-Подільському міськрайонному управлінні юстиції.

11.12. Подає на затвердження голови райдержадміністрації пропозиції та розрахунки до проекту кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

11.13. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису управління.

11.14. Здійснює добір кадрів.

11.15. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління.

11.16. У встановленому законодавством порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління.

11.17. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління.

11.18. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

11.19. В межах чинного законодавства може здійснювати творчу діяльність , пов’язану з розробленням містобудівної документації відповідної території, проектуванням  об’єктів архітектури, які передбачені для будівництва.

11.20. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади вищого рівня.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

15. Управління є юридичною особою, маєпечатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.