Служба у справах дітей

Всі необхідні бланки, перелік документів та розгорнуті консультації з питань роботи служби, що належить до її компетенції можна отримати за адресою: с.Жовтневе, вул.Матросова 30а

Регламент роботи:

понеділок-четвер: з 8.00 до 17.15 (обідня перерва 12.00-13.00)

п’ятниця: з 8.00 до 16.00 (обідня перерва 12.00-13.00)

Організаційна структура та штати служби у справах дітей:

Начальник служби  Заклевський Віталій Антонович Тел.: (03849)9-68-69 Еmail: ssdkprda@gmail.com
Заступник начальника служби  Дубіцький Андрій Олександрович Тел.: (03849)9-68-69 Еmail: ssdkprda@gmail.com
Сектор профілактики правопорушень, бездоглядностіта соціального захисту дітей
Завідувач сектору Шклярук Ольга Михайлівна Тел.: (03849)9-68-69 Еmail: ssdkprda@gmail.com
Головний спеціаліст Альчинський Михайло Сергійович Тел.: (03849)9-68-69 Еmail: ssdkprda@gmail.com
Сектор опіки, усиновлення та сімейних форм виховання
Завідувач сектору Козак Богдан Олександрович Тел.: (03849)9-68-69 Еmail: ssdkprda@gmail.com
Головний спеціаліст Бавкова Оксана Миколаївна Тел.: (03849)9-68-69 Еmail: ssdkprda@gmail.com
Спеціаліст І категорії  Сапоговський Олександр Володимирович Тел.: (03849)9-68-69 Еmail: ssdkprda@gmail.com

1 Служба у  справах  дітей  районної державної адміністрації  (далі  -  служба) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який  утворюється  головою  районної  державної адміністрації  та служби у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації.

Служба у своїй діяльності керується  Конституцією  України і законами  України, а також указами  Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім’ямолодьспорту,  зокрема: Законами України: «Конституція України», «Про державну службу», «Сімейний кодекс України», «Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування» та ін.; Указами президента України, Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його за­грозу» від 26.04.03 № 616, Наказом Міністерства України у спра­вах сім’ї, дітей та молоді, Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї та молоді, служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для молоді та органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї» від 09.03.04 № 3/235 «Про затвердження Заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків», від 11.07.2005 р №1086/2005р «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» та ін; постанови КМУ: № 905 від 8 жовтня 2008 р. «Про порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», N 1377 від 28 серпня 2003 р. Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення,  N 866 від 24 вересня 2008 р. «Про питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» та ін; районною програмою «Діти Кам’янеччини на 2011-2015 роки; річними та квартальними планами роботи служби у справах дітей на 2010 рік рішеннями  голови  обласної, районної держадміністрації, наказами начальника служби у справах дітей обласної держадміністрації.

Основними завданнями служби є:

реалізація на  відповідній  території  державної  політики з питань соціального захисту  дітей,  запобігання  дитячій  бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

розроблення і  здійснення  самостійно  або разом   з   відповідними органами виконавчої влади,   органами    місцевого  самоврядування,  підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності,   громадськими організаціями заходів щодо захисту прав,   свобод   і   законних  інтересів дітей;

координація зусиль  місцевих  органів  виконавчої   влади,    органів    місцевого    самоврядування,    підприємств,   установ, організацій усіх форм власності  у  вирішенні  питань  соціального захисту   дітей   та  організації  роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального  захисту для дітей усіх форм власності;

ведення державної статистики щодо дітей;

ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

визначення  пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території  становища дітей,  їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному  розвиткові,  запобігання дитячій бездоглядності   та безпритульності,  вчиненню дітьми правопорушень;

Відповідно  до завдань, у роботі із зазначеними категоріями населення , служба працює за наступними напрямками:

а) Сімейна політика як пріоритетний засіб запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності;

б) Заходи та організаційно-профілактичні основи запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності

Рішенням  районної ради третьої сесії УІ скликання від 30 грудня 2010 року затверджена програма «Діти Кам’янеччини» на 2011-2015 роки, завдання реалізації якої покладено на службу у справах дітей. Відповідно до затвердженого плану асигнувань загального фонду бюджетй на 2011 рік, на реалізацію вказаної програми з місцевого бюджету виділено коштів у сумі 4000 тис. гривень. Станом на 01.08.2011р. реалізовано 2900 грн. Порядок реалізації коштів здійснюється на основі щомісячних планів заходів та кошторисів витрат, затверджених головою адміністрації

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує розроблення і здійснення на відповідній території  заходів спрямованих на  поліпшення становища дітей,  їх фізичного,  інтелектуального і духовного розвитку,  запобігання дитячій бездоглядності  та безпритульності,   вчиненню дітьми правопорушенням;

2) надає  місцевим  органам  виконавчої  влади   та   органам місцевого самоврядування,  підприємствам,  установам, організаціям усіх форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну,  методичну та консультаційну допомогу у  вирішенні  питань щодо соціальн